“တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် အသင်းအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း၏ ကွာခြားချက်များ”

နည်းပညာများပိုမိုတိုးတက်လာနေသည့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများပြားလာသောပတ်ဝန်း ကျင်တွင်မိမိတို့ကျရာတာဝန်အသီးသီးကိုထမ်းဆောင်နေကြရသည်။မိမိတို့ပတ် ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်တာဝန်ပြီးမြောက်ရန် အတွက်လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုမလွဲမသွေကြုံတွေ့လာနိုင်ပါသည်။

၎င်းတို့မှာ Individual Work (တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း) နှင့် Teamwork (အသင်းအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း) တို့ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့လက်လှမ်းမှီရာလုပ်ငန်းစု၊အဖွဲ့အစည်းများကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင်ထိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။အရာရာတိုင်းတွင်အကောင်းနှင့်အဆိုးဒွန်တွဲနေတတ်သလိုထိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးမှာအားသာချက်အား နည်းချက်အသီးသီးရှိကြပါသည်။လုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးသည်အတွေ့ အကြုံ၊ဗဟုသုတနှင့်အသိပညာစသည်တို့ကိုရရှိနိုင်ပြီးတာဝန်များအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်စေရန်အတွက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

Individual Work (တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း)

အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန် တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို Individual Work ဟုခေါ်သည်။ Individual Workလုပ်သည့်အခါအလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်လုပ်ငန်းစဥ်များကို တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ကသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Teamwork (အသင်းအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း)

အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန်လုပ်ဆောင်ရာတွင်အဖွဲ့လိုက်(တစ်ဦးထက်ပို သော)ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။အခြားသူများနှင့်တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ကွဲပြားဆန်းသစ်သောအတွေးအမြင်သစ်များကိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။Teamworkလုပ်သည့်အခါအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်လုပ်ငန်းစဥ်များကိုအခြားသူများနှင့်ညှိနှိုင်းပြီးမှသာအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့၏ခြားနားချက်
တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့၏ ခြားနားချက် (၈) ချက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ

၁။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Collaboration)
၂။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအခန်းကဏ္ဍ(Decision Making)
၃။ အတွေးအမြင်သစ်များဖန်တီးခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Idea Generation)
၄။ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Motivation)
၅။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအခန်းကဏ္ဍ (Productivity)
၆။ တာဝန်ယူရခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Responsibilities)
၇။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်တိုးတက်လာခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Skill Development)
၈။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Time Management) တို့ဖြစ်ပါသည်။

၁။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Collaboration)

Teamworkမှာအဖွဲ့သားများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးစေပြီးမတူညီသောအတွေ့အကြုံများမျှဝေခြင်းသည်လုပ်ငန်းပတ် ဝန်းကျင်အတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်သည်။အခြားသူများနှင့်အလုပ်အတူတကွလုပ် ဆောင်ခြင်းကအလုပ်တာဝန်များနှင့်ပရော့ဂျက်များလုပ်ဆောင်ရာတွင်အတွေးအမြင်သစ်၊နည်းလမ်းသစ်များရရှိစေရန် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုရှိနိုင်သော်လည်းအခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှရရှိနိုင်သည့်အတွေးမြင်သစ်များမရရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။သို့သော်မိမိကိုယ်တိုင်နည်းလမ်းသစ်များကိုတီထွင်လေ့လာခြင်းဖြင့် အတွေးအမြင်သစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။

၂။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအခန်းကဏ္ဍ(Decision Making)

အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်ဆုံးဖြတ် ချက်ချရသောအခါ အဖွဲ့သားများ၏ သဘောထားများကိုပါ လက်ခံသုံးသပ်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါသည်။ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်တာဝန်ခံတစ်ဦးသတ်မှတ်ထားပြီးဆုံးဖြတ်မှုလုပ်ပေးရန်အဖွဲ့သားအားလုံးကသဘောတူရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ် ချက်ချရာ၌မိမိတစ်ကိုယ်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည်ဖြစ်သည်။မိမိလုပ်ဆောင်နေသည့်အလုပ်များနှင့်ချမှတ်ထားသောလုပ်ငန်းစဥ်များပြီးမြောက်ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်မိမိကိုယ်တိုင်သာ ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့သောသူများသည် မိမိကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင် ထူးချွန်ကြပြီးအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်အခြားသူများ၏ လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်သာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ် ဆောင်နိုင်သည်။

၃။ အတွေးအမြင်သစ်များဖန်တီးခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Idea Generation)

အတွေးအမြင်သစ်များဖန်တီးသည့်အခါတွင် တိုင်ပင်ဖော်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့ရှိခြင်းက ဆန်းသစ်သောအကြံဉာဏ်များကိုရရှိစေနိုင်သည်။ အဖွဲ့သားတိုင်းတွင်မတူညီသောအတွေးအမြင်၊ နည်းပညာအိုင်ဒီယာများ စသည့်အလုပ် တာဝန်ပြီးမြောက်ရန်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးကြံဆနိုင်သည့်ကျွမ်း ကျင်မှုအသီးသီးရှိကြပါသည်။အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းဆီတွင်အားသာချက် များနှင့် အသိပညာဗဟု သုတများရှိကြသည့်အတွက် ပရော့ဂျက်အသစ်စတင်သည့်အခါ ဆန်းသစ်သော စိတ်ကူးစိတ်သန်းများရရှိနိုင်သည်။တစ်ဦးတည်း လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင်အကြံဉာဏ်သစ်များကို အခြားသောသူဆီမှရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။သို့ပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင်၏အားထုတ်ကြိုးစားထားသော အကြံဉာဏ်ကိုသာအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၄။ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Motivation)

အဖွဲ့သားများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းက စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကိုလှုံ့ ဆော်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းစဥ်များလုပ်ဆောင်ရာတွင် အားတက်စေမှုတက်ကြွစေမှုများကိုတွန်းအားဖြစ်စေနိုင်ပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများရနိုင်သည်။အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါ သည်။

အမှီအခိုကင်းစွာတစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်သောသူများသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုကိုသာ အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ ပြီးမြောက်ခဲ့သော အလုပ်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် အလုပ်အသစ်များပြီးမြောက်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးနိုင်သော စေ့ဆော်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ပရောဂျက်အတွက်နည်းလမ်းကောင်း များကိုလေ့လာရှာဖွေခြင်းသည် လှုံ့ဆော်မှုတစ်မျိုးရစေနိုင်သည်။

၅။ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအခန်းကဏ္ဍ (Productivity)

တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်သည့်အခါအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင် သည်။တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဥ်တစ်လျှောက်ရှိအလုပ် များကိုပိုမိုထိရောက်စွာပြီးမြောက်စေသည်။သို့သော်ပရော့ဂျက်အကြီးများတွင်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဖွဲ့သားတစ်ဦးစီ၏ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အညီ အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေခြင်းဖြင့် ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။

၆။ တာဝန်ယူရခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Responsibilities)

တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုလုံးနှင့်ရရှိလာမည့်ရလဒ်အတွက်တစ်ဦးတယောက်တည်းကသာတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ရလဒ်ကောင်းများရခဲ့လျှင်အခြားသူများထံမှအသိအမှတ်ပြုမှုများရရှိနိုင်ပြီးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းအသစ်ရှာဖွေသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အဖွဲ့သားများအားလုံးကအလုပ်တာဝန်နှင့်ရရှိလာမည့်ရလဒ်များကိုမျှဝေကြရပါသည်။အချို့သောအခြေအနေများတွင်အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိမိတို့တာဝန်ယူထားရသော တာဝန်များကိုဖလှယ်နိုင်သည်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာသတ်မှတ်ခံရသူများ/မန်နေဂျာများသည်၎င်းတို့၏အဖွဲ့သားများကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသောအလုပ်များကိုတာဝန်ခွဲဝေပေးနိုင်ပြီးအဖွဲ့သားများ၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းများကိုအရှိန်မြင့်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် အဖွဲ့သားများ၏ တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေသည့် အရည်အချင်းများ မြှင့်တင်နိုင်စေရန်အတွက် အလုပ်တာဝန်များကို သေချာစွာခွဲဝေပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်တိုးတက်လာခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Skill Development)

အမှီအခိုကင်းစွာတစ်ဦးတည်းအလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကိုသင်ယူခြင်း(သို့မဟုတ်)ရှိပြီးသားစွမ်းရည်များကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်အာရုံစိုက်ရန်အချိန်ပိုရနိုင်သည်။အချို့သောသူများသည် ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွင်းကောင်းမွန်ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အလုပ်များပိုမိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။တစ်ဦးတည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဥ်အတွင်းမိမိ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအချိန်ကိုသေချာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အချိန်ဇယားဖြင့်သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်မိမိတို့၏အလုပ်ကိုအကျိုးရှိရှိပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။သို့သော်နောက်ဆုံးအလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အ ဆုံးသတ်ရာတွင်စည်းကမ်းတကျနှင့်စုစည်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုတွင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မိမိတိုးတက်လိုသောကျွမ်း ကျင်မှုတစ်ခုကို အခြားအဖွဲ့သားတစ်ဦးက သာလွန်ကျွမ်းကျင်နေခဲ့လျှင် ၎င်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မိမိ၏တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်ကူဖြစ်စေပြီး အတွေ့အကြုံအသိပညာနှင့်အကြံဉာဏ်များကို လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။မိမိ၏လေ့လာချက်များနှင့်အခြားသူများ၏လမ်းညွှန်ချက်များမှတစ်ဆင့်အ ကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူခြင်းက ပို၍အကျိုးဖြစ်ထွန်းပေမည်။ အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် မိမိအတွက်အတွေ့ကြုံနည်းသောအလုပ်တာဝန်များကိုလဲတာဝန်ယူရနိုင်ပေသည်။ထိုစိန်ခေါ်မှုများကြောင့် အတွေ့ကြုံနည်းခြင်းမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော အရည်အချင်းများရလာမည်ဖြစ်သည်။

၈။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအခန်းကဏ္ဍ (Time Management)

တစ်ဦးချင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုသေချာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။လူများစွာနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်သောအခါအဖွဲ့၀င်များ၏အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်စီမံခန့်ခွဲရမည်ဖြစ်သည်။အချို့သောသူများသည်အလုပ်တာဝန်ပြီးမြောက်ရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်အတွင်းကောင်းမွန်ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအလုပ်များပိုမိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဥ်အတွင်းမိမိ၏အချိန်ကန့်သတ်မှုကိုသေချာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအချိန်ဇယားဖြင့်သတ်မှတ်သောနည်းလမ်းဖြင့်လည်းမိမိတို့၏အလုပ်ကိုသေချာကြပ်မတ်ဦးစီးနိုင်သည်။သို့သော်နောက်ဆုံးအလုပ်ပြီးမြောက်ရန်အဆုံးသတ်ရာတွင်စည်းကမ်းတကျနှင့်တစ်စုတစ်စည်းတည်းလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။

အထက်ပါဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များကိုသုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုး၏ကွဲပြားခြားနားချက်များကိုသိမြင်နိုင်ပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင်လုပ်ငန်းခွင်၏အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုးမှာ မိမိတို့နှင့်ကိုက်ညီမည့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရွေးချယ်ခြင်း ကသာပိုမို၍ ကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည်။အဖွဲ့လိုက်အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်စုပေါင်းညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းသောကြောင့်တစ်ဦးတည်းအ လုပ်လုပ်ခြင်းထက်ပို၍အကျိုးရလဒ်ကောင်းကိုရရှိနိုင်သည်။အဖက်ဖက်မှယှဥ်ပြိုင်မှုများသောကမ္ဘာကြီးကြောင့်အလုပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးမှာအဆင် ပြေပြီးလိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်တက်သူဖြစ်မည်ဆိုလျှင်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။

ဒေါ်ဇင်လင်းထက်
B.E (Civil-MGTU)
M.Sc ( Construction Project Management )
Heriot-Watt University, Malaysia

Reference
Teamwork vs. individual work: Definitions and 8 key differences (2021). Available at: https://www.indeed.com/.../teamwork-vs-individual-work (Accessed: October 19, 2022).